Rachunkowość

Rachunkowość jako dyscyplina praktyczna, będąca praktycznym działaniem przedsiębiorstwa, służy konkretnemu odzwierciedleniu procesów i zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu teoretycznych rozwiązań, które znajdują swe uzasadnienie w prawie.

Jej geneza związana jest z rozwojem kupiectwa i bankierstwa a zwłaszcza z rozwojem księgowości od XII do XVw.

Rachunkowość może przybrać trzy formy:

  1. finansową
  2. zarządczą
  3. społeczną

Rachunkowość społeczna może być przedstawiana jako rachunkowość odpowiedzialności społecznej jednostki gospodarczej za wpływ jej działalności na szeroko rozumiane środowisko społeczne. Należy pamiętać, że nie można jej określać jako rachunkowości zbiorczej, powstałej na skutek łączenia sprawozdań jednostkowych.