Dokumenty ułatwiające rozliczenie

Przy rozliczeniu podatkowym pomocne są informacje - sporządzane przez płatników i przekazywane podatnikom do końca lutego roku następującego po roku podatkowym - na następujących formularzach:

PIT-11 - który podatnik otrzymuje m.in. od zakładu pracy czy zleceniodawcy;

PIT-11A - otrzymywany od organu rentowego (np. ZUS-u), jeśli ten nie był zobowiązany do dokonania obliczenia rocznego PIT-40A;

PIT-8C - który jest informacją o dochodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaży akcji);

PIT-8S - będącym informacją o wysokości otrzymanego stypendium;

PIT-R - informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, obywatelskich.

Na podstawie danych zawartych w tych dokumentach, podatnik wykazuje we własnym zeznaniu: przychody i koszty ich uzyskania, dochody (lub straty), odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.