Załączniki

Do zeznań rocznych, zależnie od sytuacji podatnika, należy złożyć również stosowne załączniki:

PIT/B - informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (zał. do f. PIT-36, PIT-36L);

PIT-D - i. o odliczeniu wydatków mieszkaniowych (zał. do f. PIT-28, PIT-36, PIT-37);

PIT/M - i. o dochodach niepełnoletnich dzieci podlegających opodatkowaniu łącznie z dochodami rodziców (zał. do f. PIT-36);

PIT/O - i. o odliczeniach od dochodu i od podatku z wyjątkiem wydatków mieszkaniowych (zał. do f. PIT-28, PIT-36, PIT-37);

PIT/ZG - i. o dochodach z zagranicy i zapłaconym podatku (zał. do f. PIT-36, PIT-36L, PIT-38);

•PIT/Z - i. o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej (zał. do f. PIT-36, PIT-36L).

Warto wiedzieć, iż nawet w sytuacji uzyskania dochodu w kwocie niepowodującej obowiązku podatkowego (np. w 2008 r. było to 3091 zł), podatnik musi złożyć zeznanie PIT-36 lub PIT-37. Wykazuje się wtedy podatek w wysokości 0 zł, natomiast odprowadzone od tego dochodu zaliczki podatkowe zostają zwrócone jako nadpłata podatku. Formularze PIT-36 i PIT-37 przeznaczone są dla podatników rozliczających się indywidualnie bądź wspólnie z małżonkiem oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci. Natomiast formularze PIT-36L i PIT-38 przewidziano dla osób rozliczających się indywidualnie.