Rachunkowowść społeczna

Rachunkowość społeczna - dyscyplina społeczno-ekonomiczna, która stosuje konwencję ewidencyjną (konto, zasada podwójnego zapisu, miernik pieniężny) i metody bilansowej rachunkowości finansowej aby ująć procesy gospodarcze w skali całej gospodarki narodowej, która dzieli się na cztery sektory:

  1. ludność i gospodarstwa domowe;
  2. przedsiębiorstwa (kategorie makroekonomiczne typu, dochód narodowy i produkcja globalna);
  3. podmioty wchodzące w skład systemu budżetowego;
  4. podmioty zagraniczne.

Wróć