Księgowość

Księgowość jest rodzajem ewidencji stosowanej przez podmioty gospodarcze, która ma ująć liczbowo pieniężny stan i zmiany składników majątkowych. Pokazuje również ich źródła, przebieg procesów gospodarczych oraz finansowe wyniki działalności.

Pojęcie księgowość wywodzi się ze średniowiecza, gdzie oznaczała prowadzenie ewidencji w formie ksiąg oprawnych-wiązanych. Wraz ze zmianami form prowadzenia ewidencji związanymi z rewolucją techniczną oraz zwiększeniem zakresu jej pracy, tradycyjna księgowość została zastąpiona przez nazwę rachunkowość

Ewoluowało nie tylko pojęcie księgowości, ale i jej zakres, przedmiot działania. Dziś możemy się spotkać z następującymi określeniami księgowości: finansowa, płac, kosztów itp.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje księgowości:

  1. księgowość pojedyncza
  2. księgowość podwójna