Formularze podatkowe

Każda osoba która osiągnęła dochód, musi złożyć zeznanie podatkowe - najczęściej roczne. Różnorodność form opodatkowania powoduje, że jeden podatnik może być zobowiązany do złożenia nawet kilku różnych formularzy podatkowych. Skrót PIT - pochodzący od angielskiego określenia Personal Income Tax - oznacza szeroko stosowany w świecie podatek od dochodów osób fizycznych, czyli od wynagrodzeń za pracę, emerytur, rent, zasiłków, od prowadzenia działalności gospodarczej, naukowej, artystycznej, wykonywania wolnego zawodu, itp. PIT jest więc rozliczeniem podatkowym za dany rok, które trzeba dostarczyć do urzędu skarbowego. Choć zeznaniami podatkowymi są też m.in. deklaracje CIT (podatek dochodowy od osób prawnych) czy VAT (podatek od towarów i usług), to na co dzień i tak wiele osób określa je potocznym mianem „pitów”. Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem porządkującym najważniejsze zagadnienia związane z formularzami podatkowymi.