Rozliczenie przez płatnika

Wariant ten realizuje sie przy użyciu formularza PIT-40. Warunkiem jest tutaj dostarczenie płatnikowi (np. pracodawcy) przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym - oświadczenia PIT-12. Decydując się na taką formę rozliczenia, trzeba pamiętać, że podatnik rezygnuje tym samym z możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów - przewidzianego dla małżonków bądź dla osób samotnie wychowujących dzieci - oraz z korzystania z większości ulg podatkowych. PIT-40 wraz z formularzem PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe.

Roczne obliczenie podatku wykonują także organy rentowe (ZUS, Wojskowe Biuro Emerytalne), robiąc to niejako „z urzędu” (bez wniosku podatnika) na formularzu PIT-40A. Dotyczy to podatników uzyskujących dochody z emerytur i rent (również strukturalnych i socjalnych), świadczeń i zasiłków przedemerytalnych. Jeżeli podatnik złoży oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, organ rentowy wykonuje informację (imienną) o wysokości uzyskanego dochodu, czyli PIT-11A.