Złożenie zeznania

Wypełnione zeznanie - dotyczy to deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-37 - podatnik składa do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania. PIT-28 składa się do końca stycznia, zaś PIT-40 do końca lutego. Pamiętajmy o podpisaniu zeznania podatkowego - bez tego jest ono nieważne.

Zeznanie można: złożyć osobiście w urzędzie skarbowym (otrzymując potwierdzenie jego dostarczenia); wysłać pocztą (listem poleconym Poczty Polskiej) - w tym przypadku za dzień przekazania zeznania do u. skarbowego uznaje się datę ze stempla pocztowego; wrzucić do tzw. urzędomatu (urządzenie przyjmujące dokumenty podatkowe i wydające potwierdzenie ich przyjęcia) - który może znajdować się nie tylko w u. skarbowym, ale też np. w urzędzie gminy; wysłać drogą elektroniczną z podpisem elektronicznym. Bez takiego podpisu można na razie złożyć tylko cyfrowy PIT-37.

Programów komputerowych - zarówno płatnych jak i darmowych - do elektronicznego wypełniania i wysyłania zeznań podatkowych (nie tylko PIT-ów, również formularzy CIT czy VAT) jest do wyboru dużo. Wymienić można choćby dwa programy (bezpłatne) autorstwa Ministerstwa Finansów: tzw. wtyczka e-Deklaracje umożliwiająca rozliczanie podatków przez internet czy program e-PIT37 - umożliwiający wysyłanie zeznań podatkowych PIT-37 za pomocą internetu bezpośrednio do urzędu skarbowego.

Program PITy Roczne także jest przeznaczony do wypełnienia rocznych zeznań podatkowych, jednak obsługa tej aplikacji nie wymaga od podatnika znajomości przepisów podatkowych. Podatnik przebywający za granicą, może złożyć zeznanie w polskim urzędzie konsularnym (także do 30 kwietnia) lub wysłać je za pośrednictwem zagranicznej poczty.