Podatek vat – najczęściej stosowane i aktualnie obowiązujące formularze

VAT-7/VAT-7K – deklaracja podatku od towarów i usług składana za okresy miesięczne/kwartalne.

VAT-R – zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług.

VAT-UE – informacja o zrealizowanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów.

VAT-Z – zgłoszenie o zaprzestaniu działalności podlegającej opodatkowaniu.