Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

NIP to zgłoszenie indentyfikacyjne (dla nowego podatnika) lub aktualizacyjne. Musi go mieć każdy podatnik a także płatnicy składek ubezpieczeniowych (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Jako podatnicy lub płatnicy mamy obowiązek ujawniać NIP na wszelkich dokumentach podatkowych oraz na innych tego wymagających.

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje sie na drukach: NIP-1 (dotyczy osoby fizycznej samodzielnie prowadzącej działalność gospodarczą), NIP-2 (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej bez osobowości prawnej, lecz będącej podatnikiem lub płatnikiem), NIP-3 (dla osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej). NIP nadawany jest decyzją naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonujemy jednorazowo (z ew. załącznikami - m.in. NIP-B, NIP-C - stanowiącymi informację o rachunkach bankowych lub miejscach wykonywania działalności), bez względu na rodzaj czy liczbę opłacanych przez nas podatków lub prowadzonych przedsiębiorstw.